Zaščita podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov


1. Uvod

Družba James Hardie se zavezuje, da bo ščitila in varovala, točnost, zasebnost in varnost prejetih osebnih podatkov. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje, med drugim, opise katere kategorije osebnih podatkov  pri nas obdelujemo, kako obdelujemo osebne podatke, s kakšnimi nameni obdelujemo Vaše osebne podatke, na kakšni pravni osnovi obdelujemo Vaše osebne podatke in kako varujemo Vašo zasebnost pri tem.  Prosim, preberite to izjavo o varstvu osebnih podatkov natančno, da boste razumeli naše poglede in prakse v zvezi  z osebnimi podatki in v zvezi z obdelavo le teh.

 Skupina James Hardie je sestavljena iz več posameznih družb. Kadar gre za eno naših družb koncerna, potem je „controller“ (nadzornik) Vaših osebnih podatkov tista družba, ki o tem odloča, ali bodo in zakaj bodo Vaši osebni podatki obdelani, posamično ali skupaj z drugo družbo skupine James Hardie ali skupaj z družbo koncerna. Spisek vseh družb skupine James Hardie, za katere velja ta izjava o varstvu osebnih podatkov, najdete v poglavju 18.

VC primerih, ko se nanaša ta izjava na  „mi“, na „nas, na „naši“ bali na „James Hardie“, potem se to nanaša na družbo  (ali podjetje) skupine James Hardie, ki Vaše osebne podatke  obdeluje kot „controller“ v okviru sprejete uredbe GDRP.

Skupina James Hardie obdeluje osebne podatke iz različnih kategorij osebnih podatkov,  v okviru svojega normalnega poslovanja.  Ti osebni podatki se lahko nanašajo na osebe, ki delajo za potencialne ali obstoječe kupce in prodajalce, vključno na sodelavce, ki delajo za segment trgovcev, distributerjev, arhitektov in gradbenih investitorjev . Osebni podatki se lahko nanašajo na osebe, ki obiskujejo naše spletne strani, ki si nalagajo naše On-line aplikacije, ki se z nami povezujejo preko socialnih medijev, preko poslovnih dogodkov ali če uporabljajo naše telefonske linije.

Skupina James Hardie zbira in obdeluje osebne podatke samo v primeru, če je to zakonsko izrecno možno in dovoljeno. To vključuje  tudi nujnost izpolnjevanja, iz naše strani, ponujene pogodbe ali storitve, ki utemeljuje naš upravičen interes za obdelavo osebnih podatkov ali pa to lahko storimo zaradi Vašega izdanega soglasja.


2. Na kakšen način in čigave osebne podatke lahko zbiramo?

Osebne podatke lahko zbiramo in obdelujemo v naslednjih kategorijah ljudi:

 • Enkratni, bivši in potencialni kupci, med njimi so tudi trgovci, distributerji, posamični  trgovci, prodajni agenti, izvajalci, arhitekti in končni uporabniki (skupna oznaka „kupci“);
 • Nekdanji, sedanji in bodoči partnerji, ki nam ponujajo blago in storitve, vključno in brez omejevanja, vsi zaposleni za določen čas, izvajalci, dobavitelji blaga ali storitev, svetovalci, strokovnjaki, člani uprave, revizorji, distributerji, trgovci in prodajalci (skupaj pod imenom „dobavitelji“) ;
 • Udeleženci sponzoriranih nagradnih iger ali tekmovanj;
 • Ljudje, ki se pritožujejo, s katerimi vodimo kako drugo korespondenco ali taki, ki pri nas povprašujejo;
 • Sedanji,bivši in bodoči delničarji;
 • Tožeče ali tožene stranke v sedanjih in bodočih pravnih sporih;
 • Ljudi, do katerih smo prišli s pomočjo marketinških akcij, novinarji, strokovna združenja in lobisti;
 • Osebe, ki obiskujejo naše spletne strani, tisti, ki si nalagajo naše On-line aplikacije, osebe, ki se povezujejo z nami preko socialnih omrežij in preko poslovnih srečanj, ter tisti, ki kličejo naše telefonske številke.

Te osebne podatke shranjujemo, ker so nam  bili posredovani z Vaše strani:

 • Z vnosom podatkov na eni izmed naših spletnih strani
 • ob beleženju obiska v eni izmed naših tovarn ali obratov
 • z uporabo naših mobilnih aplikacij;
 • preko socialnega omrežja;
 • vsi, ki so z nami vzpostavili telefonski, elektronski ali kak drug kontakt z nami;
 • z udeležbo na tekmovanjih, ki jih mi organiziramo;
 • z udeležbo na javnomnenjski anketi, ki smo jo mi naročili ali izvajali;
 • ob prijavi na obveščanje s pomočjo tako imenovanih Newsletter novičk , prodajnih akcij ali drugih akcij;
 • pri udeležbi na marketinških dogodkih, seminarjih ali šolanjih   ter;
 • v primeru, da pri nas odprejo uporabniški račun.

Lahko pa tudi zbiramo osebne podatke o Vas samih v primeru, da:

 • ste nam dovolili ali posredovali podatke, ki so del Vaše službene spletne strani, Vašega javnega profila ali profila na socialnem omrežju ali na kateri drugi spletni strani, ki jo imate ali uporabljate;
 • ste dovolili, da uporabimo posredovane podatke na Online  registrih, profesionalnih platformah in na spletnih straneh z namenom, navezovanja kontaktov s tretjimi osebami, vključno z dobavitelji in kupci;
 • so Vaši podatki in informacije o Vas javno dostopne, na primer s pomočjo novinarjev, gospodarskih združenj ali lobistov;
 • ste obiskovali naše spletne strani, s pomočjo katerih lahko sledimo poteku, kraju, sodelovanju v reklamnih akcijah in drugih komunikacijskih poteh, kot tudi vsebine, ki ste jih obiskovali na naših spletnih straneh;
 • ste pošiljali vprašanja po tehničnih informacijah, vključno z anonimnimi podatki, ki jih je gostiteljski strežnik zbral za statistično obdelavo, to je IP naslov, ki jo uporabljate za povezavo na internet na Vaši napravi, tip brskalnika in verzija brskalnika, nastavitev časovnih con, brskalniški vtičniki, tipi, verzije, operacijski sistemi in platforme;


3. Kakšne podatke zbiramo?

Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo vsebujejo ,na primer:

 • Name ime in priimek
 • Podatki o pogodbi (naslov, telefonska številka, faks, e-pošta);
 • podjetje, za katerega delate;
 • funkcija v podjetju ali opis dela;
 • oddelek v podjetju in ali področje poslovanja;
 • Vaš podpis;
 • zabeležke o (zgodovini nakupov, o storitvah za kupce, zgodovino izdanih garancij, prednostni oziroma priljubljeni izbor izdelkov pri nakupih);
 • tehnološki podatki (IP naslov in v piškotkih shranjeni podatki – glej oddelek 12 za dodatne informacije o piškotkih);
 • zemljepisni podatki, če se prijavljate z mobilno napravo in imate vključeno funkcijo –lokacija- nam to omogoča zaznati Vašo GPS lokacijo;
 • nakupni pogoji in poslovni računi; kreditni limiti in plačilni pogoji;
 • identifikacijski podatki v uradnih registrih, v kolikor je po nacionalni zakonodaji takšno zbiranje podatkov dovoljeno
 • Prodajne informacije v zvezi s prodanimi izdelki ali storitvami;
 • slikovni material (na primer slike);
 • Korespondenca ali zabeležke o drugih vrstah komunikacije o naših izdelkih, storitvah ali poslih;

4. V kakšne namene uporabljamo osebne podatke?

Informacije o Vas, ki smo jih zbrali in jih hranimo, uporabljamo za v sledeče namene:

 • Storitvene namene, vključno s pripravo izdelkov in storitev za kupce, prevzem, kontrola, obdelava, dobava naročil in prevzem vrnjenih naročil, izdelava računov, pošiljanje računov,  upravljanje s kreditnimi limiti, zagotavljanje tehnične podpore ali podobnih storitev in izdelava in vodenje  računa kupca,
 • Komunikacija s kupcem, vključno z odgovori na prošnje za pomoč,  poročanje o aktualnemu stanju naročil po pošti, e-pošti, telefonu in ali SMS sporočilih.
 • Administrativne informacije in podatki, vključno s podatki o obiskih in koriščenju naše spletne strani (tako imenovani Website Analytics, glej poglavje 13 spodaj za dodatne informacije) in tudi socialna omrežja (glej poglavje 15 spodaj in dodatne informacije)
 • Ciljni Online-marketing  (Targeting; dodatne informacije se nahajajo  v poglavju 12);
 • Reklamni in marketinški nameni, vključno z elektronskimi poštami ali podobnimi elektronskimi mediji, da Vas lahko obveščamo s sporočili in novicami, o posebnih ponudbah in reklamnih akcijah ali pa da kupce na kak drugačen način obveščamo o izdelkih, storitvah in o drugih zadevah.
 • da pri naročilih, preverjamo zgodovino nakupov in dobav dobaviteljev; da si izmenjamo informacije, vključno z bonitetami, o izdelkih in storitvah; da lahko organiziramo seminarje, prireditve, šolanja in druge marketinške aktivnosti;
 • da lahko imamo pregled nad strukturo podjetja, nad vodilnim kadrom, nad poslovnimi poročili in organizacijskimi kontakti;
 • v primeru potrebe lahko osebne podatke tudi aktualiziramo, popravimo, zablokiramo ali jih zbrišemo; prizadetim omogočimo dostop do svojih osebnih podatkov in le-te lahko tudi posamezniki tudi preverijo;
 • Raziskovalne namene, tudi v povezavi z raziskavami trga in gospodarske panoge, za dnevno korespondenco  (na primer e-pošte, pisma in podobno…), upoštevanje veljavnih zakonskih določil, vključno z odgovorom na sodno poizvedbo in omogočanje managementa tveganja, reklamacij, pravnih in revizorskih zadev.

5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke obdelujemo na sledeči pravni podlagi:

Pravne podlage Način obdelave osebnih podatkov (primeri)

Upravičeni/legitimni interesi

Naši legitimni  interesi so,:

 • da vodimo poslovanje, ga izboljšujemo, ga krepimo in širimo
 • Razvoj poslovanja, marketinško delovanje in raziskovanje
 • Spoznavati naše stranke in tržišče, nakaterem delujemo                        

 

 • ​Dnevno komuniciranje s strankami, dobavitelji in drugimi osebami preko pošte, e-pošte, telefona in/ali SMS sporočil,tudi  z namenom odgovarjati na vprašanja ter za zadeve,ki spadajo pod garancije, za tehnično podporo in podobne vsebine Upravljanje s kreditnimi limiti strank
 • Da Vas obveščamo o tekočih zadevah delovanja podjetij skupine James Hardie;
 • V kolikor podjetja skupine James Hardie sodelujejo, da lahko ponudijo drugim podjetjem skupine James Hardie, operativne, IT, kadrovske, finančne , marketinške in druge storitve, ki so namenjene podpori kupcem;
 • Za varnost in zaščito, celovitost in razpoložljivost naših izdelkov, sistemov in storitev;
 • Za marketinške raziskave, z namenom izboljšav izdelkov in storitev ter da bi bolje spoznali tržišče na katerem delujemo;
 • Za organizacijo seminarjev, prireditev, šolanj in drugih marketinških aktivnosti;
 • Za preprečevanje goljufij in drugih kriminalnih dejavnosti ;                                                             
 • Preverjanje pravilnosti osebnih podatkov, ki smo jih zbrali o Vas in stremljenje, da se bolje spoznamo; da lahko izpolnimo Vašo zahtevo po uveljavljanju pravic iz naslova uredbe  GDRP;
 • Obdelava podatkov, ki ste nam jih Vi zaupali o svojih kupcih z namene, za katere so bili zbrani, kot tudi kot dokaz o opravljenem vsakokratnem nakupu in izvedeni dobavi;
 • Dobave naslovljene na Vas in na Vaše stranke;
 • da lahko imamo pregled nad strukturo podjetja, nad vodilnim kadrom, nad poslovnimi poročili in organizacijskimi kontakti;
 • da Vam omogočimo stik z našim marketingom, vključno z e-pošto ali podobnimi elektronsko komunikacijo, da Vam lahko pošiljamo novice, sporočila, posebne ponudbe in povabila k sodelovanju v reklamnih akcijah ali da Vas na kak drug način obveščamo naših izdelkih, storitvah ali drugih zadevah;
 • podjetja skupine James Hardie sodelujejo in izmenjujejo informacije o izdelkih, storitvah, sistemih, bankah podatkov  in o podjetjih, da bi zagotovili neoviran potek poslovanja in da bi zagotovila centralno in učinkovito upravljanje storitev. Kot primer lahko navedemo, da se nahajajo osebni podatki v marketinškem oziroma CMR oddelku enega podjetja skupine James Hardie, na primer Fermacell GmbH, potem se ti podatki lahko kombinirajo in prenesejo na drugo podjetje skupine James Hardie, kot na primer James Hardie Europe B.V.                          
 • Da bi lahko kupcem in uporabnikom naših spletnih strani omogočili dostop do funkcij in orodij, ki jih nudimo strankam;
 •  Za sestavljanje Vašega profila in vrednotenja le-tega. Različne podatke, ki jih pridobimo hkrati s tem, ko Vi izvedete online nakup ali običajni nakup izdelkov ali storitev, lahko shranimo in med seboj kombiniramo;
 • Med obiskom naše spletne strani, lahko uporabimo določene piškotke;
 • V kolikor uporabljate socialno medijsko platformo,da bi prišli po tej poti z nami v stik;                                                              
 • Pod določenimi pogoji, da lahko uporabimo Vašo sliko, video zapis ali  Vaše vhodne podatke;
 • Za uveljavitev ali izpodbijanje pravnih zahtevkov

Izpolnjevanje določil pogodbe

Podatke, ki ste jih Vi nam posredovali, lahko obdelujemo, v kolikor je to potrebno:               

 • Zaradi izvedbe in izpolnjevanja pogodbe oziroma, če je to potrebno storiti, da bi lahko z Vami sklenili pogodbo in jo izvedli;
 • Da bi Vam dobavili izdelke ali storitve; ali
 • V primeru, da se z Vami dogovarjamo o novem izdelku ali o novi storitvi.

 

 • ​Dobave, ki so bile izvedene za Vas ali za Vaše kupce;
 • Izdelava in vodenje uporabniškega računa; sprejem, preverjanje, obdelava in izvrševanje naročil in povratnih pošiljk; fakturiranje in izvedba plačil;
 • Oddaja in upravljanje naročil dobaviteljem; obdelava in izdaja računov in plačil; izmenjava informacij  o storitvenih pokazateljih, o izdelkih in/ali storitvah                                             
 • Dnevna komunikacija s strankami in dobavitelji preko pošte,e-pošte, telefona, SMS sporočil; tudi za pripravo dogovorov na povpraševanja, za zadeve v zvezi z garancijami, za izvajanje tehnične podpore in za podobne namene;         
 • V primeru, da sodelujete v nagradni igri ali v kakšni drugi reklamni akciji z namenom, da upravljamo potek nagradne igre ali reklamne akcije in da obvestimo zmagovalce teh dogodkov;
 • Za izvedbo ali za izpodbijanje pravnih zahtevkov.

Upoštevanje zakonskih določil   

V kolikor smo zavezani, da razkrijemo Vaše osebne  podatke, da bi ugodili veljavnemu zakonu  ali pa zahtevku civilnih oblasti ali preiskovalnemu organu.

 • Za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih določil in za potrebe kazenskega pregona ali za preprečevanje ilegalnih dejavnosti;
 • Da Vas lahko prepoznamo, v primeru, da Vi stopite v kontakt z nami;
 • Da lahko preverimo pravilnost shranjenih podatkov;
 • Da lahko izpolnimo vse zakonske zahtevke o preglednosti poslovanja.

 Privolitev

V kolikor potrebujemo Vašo privolitev kot pravno podlago za obdelavo Vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev  kadarkoli prekličete in sicer tako, da se z nami povežete na koncu te izjave. V kolikor prekličete Vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, to pomeni, da so bili predhodno zbrani osebni podatki, pridobljeni na  pravilen in zakonit način. 

 

 • Z namenom, da Vam omogočimo dostopati do našega marketinga, vključno s pomočjo e-pošte ali enakovrednih komunikacijskih sredstev, da bi lahko prejemali naša sporočila, newsletter novičke, ponudbe, obvestila o reklamnih akcijah ali da bi na kak drug način imeli dostop do naših izdelkov, storitev ali drugih obvestil, vendar le v primeru, da se ne moremo sklicevati na kakšno drugo pravno podlago, na primer na upravičen interes;                                                               
 • V primeru, da ste nam dovolili uporabo Vaše slike ali videa, oziroma, da ste nam posredovali podatke, ki jih lahko uporabimo v poslovne namene;                                                               

6. Kdo ima dostop do Vaših osebnih podatkov?

V kolikor to dovoljujejo zakoni o varstvu osebnih podatkov, potem smemo posredovati Vaše osebne podatke do naslednjih prejemnikov ali do naslednjih kategorij prejemnikov:                                         

 • Pooblaščene osebe, ki delajo v skladu z našimi zahtevami (na primer logistika, IT, kadrovske zadeve, finance, marketing in storitve za kupce);
 • Zastopniki, izvajalci storitev in svetovalci, ki jih mi pooblastimo (na primer celotna skupina James Hardie, zunanji izvajalci storitev in zunanji svetovalci, ki izvajajo za nas storitve na področju marketinga, servisa za kupce, transport, hrambe osebnih podatkov, varnostno kopiranje in analize, razvoj uporabniških storitev, plačila in plačila s kreditnimi karticami, preverjanje in pridobitev privolitev;
 • Naši partnerji, s katerimi ponujamo skupaj proizvode in storitve ali v primeru, da naši partnerji organizirajo prireditve ali sponzorirane seminarje oziroma na takšnih prireditvah sodelujejo;
 • Drugi zunanji pooblaščenci, ki delujejo v zvezi z morebitnim nakupom podjetja, dela podjetja ali prenosa podjetja skupine James Hardie (vključno z deleži v podjetju)  ali če gre za kombinacijo izdelkov, storitev, vrednostnih papirjev povezanih podjetij in/ali podjetij.
 • S tretjimi osebami, da lahko uveljavimo naše pogoje, sporazume, smernice in pravila, da bi s tem zaščitili varnost, integriteto in razpoložljivost naših izdelkov, sistemov in storitev; da bi zaščitili pravice in premoženje skupine James Hardie  (vključno z intelektualno lastnino) da bi izpolnili zakonska določila ali v drugih primerih, če smo v dobri veri, da je objava osebnih podatkov zakonsko upravičena in potrebna (tudi v primeru zahtevkov s strani preiskovalnih organov)
 • Posredovanje osebnih podatkov preiskovalnim organom ali drugim uradnim predstavnikom, da bi tako izpolnili veljavna zakonska določila

V kolikor je skladno z veljavnim zakonom o zaščiti osebnih podatkov, lahko Vaše osebne podatke posredujemo drugim podjetjem v skupini James Hardie, ki jih nato obdelujejo, vključno, ampak brez omejitev na podjetja, ki so našteta v poglavju 18. To se lahko zgodi v primeru:

 • Če podjetja v okviru skupine James Hardie sodelujejo na področjih: logistike, IT, kadrovske politike, računovodstva, marketinga in storitvenega centar za kupce in uporabnike ;
 • Za zaščito, integriteto in za razpoložljivost naših izdelkov, sistemov in storitev;
 • V primeru da podjetja skupine James Hardie skupaj razvijajo izdelke in storitve   ter                          
 • V primeru, da podjetja v skupini James Hardie svoje izdelke, sisteme, storitve, banke podatkov in podjetja kombinirajo. To se lahko zgodi na primer, da se podatki v marketing ali CRM oddelku enega podjetja skupine James Hardie, kombinirajo in prenašajo v bazo podatkov marketing in CRM oddelka drugega podjetja skupine James Hardie.                                                                   
 • V kolikor nastopajo druga podjetja skupine James Hardie ali tretje osebe pooblaščene za obdelavo podatkov, potem le-ta prevzamejo naloge za obdelavo podatkov in jih obdelujejo le v skladu z zgoraj navedenimi nameni.                                                                                                                

7. Mednarodni prenosi   podatkov 

Pri prenosih podatkov na druga podjetja iz skupine James Hardie ali na tretje osebe, se lahko zgodi, da bodo Vaši podatki prispeli v državo izven Evrope. Če pravno varstvo zaščite osebnih podatkov ni zagotovljeno v zadostni meri (kot je določila Evropska Komisija, člen 45 GDRP), bomo pred prenosom podatkov zagotovili, da bo prenos zavarovan s pomočjo lastne certifikacije prejemnika podatkov za prenose EU-US Privacy Shield (samo za prejemnike v ZDA) oziroma s pomočjo standardnih klavzul za zaščito osebnih podatkov v Evropski Uniji, ki jih izpolnjuje tudi prejemnik.                                

Imate pravico vpogleda o prejemnikih podatkov iz tretjih držav in do seznanitve s posebnimi dogovorjenimi določili, v obliki kopije zbranih osebnih podatkov, ki zagotavlja primeren nivo zaščite osebnih podatkov. Prosim, povežite se z nami glede tega področja preko kontaktnih podatkov v poglavju 16.

 

8. Varnost Vaših osebnih podatkov 

Da bi zagotovili zaščito Vaših osebnih podatkov, uvajamo in vzdržujemo fizične, tehnične in administrativne varnostne ukrepe. Našo varnostno tehniko nenehno preverjamo in izgrajujemo. V splošnem si prizadevamo, da bi omejili dostop do Vaših osebnih podatkov samo tistim osebam, ki so zaposleni v skupini James Hardie, ki te podatke za svoje delo resnično potrebujejo in vse skozi tudi upoštevajo zakonska določila o varovanju osebnih podatkov.

Poleg tega še posebej izobražujemo vse osebe, ki kakorkoli delajo za nas, o pomembnosti zaupnosti in o varovanju zasebnosti in osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo disciplinsko ukrepali proti sodelavcem, da bi zagotovili spoštovanje varstva osebnih podatkov.

Kljub vsem tem naporom, pa prosim, upoštevajte, da navkljub našim iskrenim prizadevanjem, nobeni varnostni ukrepi niso tako perfektni, da se jih ne bi dalo prekršiti. Ne moremo zagotoviti in ne zagotavljamo, da te informacije ne bi bile poiskane, objavljene, spremenjene, izbrisane ali bile na kak drug na-avtoriziran način, uporabljene.

V kolikor bomo ugotovili, da je šlo za kršitev varnosti Vaših osebnih podatkov, Vas bomo skušali elektronsko obvestiti o tem, tako da bi Vi lahko izvedli potrebne varnostne ukrepe. Lahko tudi objavimo obvestilo na naši spletni strani, v kolikor se pojavi kršitev varnosti osebnih podatkov. Odvisno od tega kje stanujete, imate pravico ali pa tudi ne, da prejmete pisno obvestilo o kršitvi zaščite Vaših osebnih podatkov.


9. Hramba podatkov in na splošno hramba 

Vaši osebni podatki se lahko shranjujejo na različnih nosilcih digitalnih zapisov. Med drugim v naših CRM in ERP sistemih, v adresarju e-pošt, na strežnikih skupine  James Hardie in na strežnikih v oblaku, ki jih skupina James Hardie uporablja v ZDA, Avstraliji in v državah EU. V kolikor je mogoče, bomo skušali Vaše osebne podatke pred shranjevanjem zakodirati.

Skupina James Hardie se trudi, da bi Vaše osebne podatke hranila in uporabljala le tako dolgo, kot je za namen pridobitve teh osebnih podatkov,  le to potrebno, razen v pirmeru, da so nam naložena zakonska določila o hrambi podatkov, ki so nam jih naložili upravni organi ali druge institucije. Vaše osebne podatke bomo hranili in uporabljali le tako dolgo, kot je za poravnavo spora oziroma za uveljavljanje naših pravic in sporazumov, potrebno.  Podatke o uporabniških računih naših bivših, trenutnih in potencialnih kupcev in prodajalcev oziroma dobaviteljev, bomo hranili le tako dolgo, kolikor časa je uporabniški račun odprt in še potem za določen zakonski rok o hrambi podatkov.  Zbrane informacije,ki se ne nanašajo na osebne podatke, se lahko hranijo nepretrgoma. Dodatne informacije o tem lahko najdete v izjavi o varovanju osebnih podatkov, ki Vam jo na Vašo zahtevo posredujemo.


10. Pravica do dostopa, popravka, izbrisa Vaših osebnih podatkov in ostale pravice prizadetih uporabnikov    

Splošna uredba o varovanju osebnih podatkov Evropske Unije in zakoni o zaščiti osebnih podatkov v drugih državah določajo določene pravice za prizadete osebe.

Pravico do dostopa in popravkov: Imate pravico, da zahtevate vpogled v Vaše osebne podatke, ki so morda shranjeni pri skupini James Hardie in do popravkov le teh, če so napačni.

Pravico do izbrisa: V kolikor so izpolnjena veljavna zakonska določila, lahko zahtevate izbris Vaših osebnih podatkov. To ne velja za osebne podatke, kateri se morajo hraniti zaradi zakonskih določil o hrambi podatkov oziroma v primeru, da so le ti potrebni, da lahko uresničujemo, utemeljujemo in zaščitimo svoje pravice.

Pravico, do vlaganja pritožb: Pravico imate vlagati pritožbe pri uradih za varstvo osebnih podatkov, še posebej v državi v kateri prebivate, v kraju kjer delate ali v kraju, kjer je prišlo do morebitnega  kršenja veljavnih zakonskih določil  pri obdelavi Vaših osebnih podatkov.

Pravico do omejitve pri obdelavi osebnih podatkov:  Imate pravico, da v določenih primerih, omejite obdelavo Vaših osebnih podatkov.

Prenos podatkov: V kolikor se zanesemo na Vašo privolitev oziroma na dejstvo, da je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi izvedbe pogodbe oziroma sporazuma, pri katerem imate utemeljen pravni interes in da se osebni podatki v takšnih primerih avtomatsko obdelujejo, imate pravico, da vse osebne podatke, ki ste jih dali na razpolago skupini James Hardie, dobite na vpogled v strukturiranem, splošno urejenem in strojno čitljivem formatu. Hkrati lahko zahtevate, da te podatke pošljemo, drugi odgovorni osebi za hrambo osebnih podatkov, v kolikor je to tehnično mogoče.

Pravico do ugovora:  V kolikor se sklicujemo na upravičen interes za obdelavo osebnih podatkov, imate Vi pravico, da zaradi posebnih okoliščin, v katerih ste se znašli, zahtevate ustavitev obdelave Vaših osebnih podatkov. Mi moramo to Vašo zahtevo izpolniti, razen v primeru, da lahko dokažemo legitimen interes, da so obdelave osebnih podatkov nujne in da s tem lahko razveljavimo Vaše pravice, interese in svoboščine  ali v primerih, ko gre za utemeljitve, izvajanje in zaščito naših pravic. Običajno smatramo, da v primerih, kjer utemeljujemo obdelavo osebnih podatkov z upravičenim interesom, lahko ta utemeljen interes tudi dokažemo, ampak za vsak primer bomo to posebej preverjali. Vedno pa imate pravico, da obdelavi Vaših osebnih podatkov za marketinške namene, nasprotujete oziroma ugovarjate. Prosim preverjate tudi poglavje „informacije o vaših pravicah do ugovorov“.

Pravica do preklica privolitve: V kolikor se zanašamo na Vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, imate Vi  vse skozi pravico, da to privolitev prekličete, ne da bi s tem zanikali zakonitost dosedanjega zbiranja in  obdelave osebnih podatkov. To velja predvsem za tako imenovane piškotke „Cookies“, ki smo jih vgradili na našo spletno stran, ki te postopke podpirajo.


11. Ali ste primorani, posredovati Vaše osebne podatke?

Z nami lahko komunicirate tudi tako, da nam ne posredujete svojih osebnih podatkov. Prosim upoštevajte, da v takšnih primerih, določene funkcije in storitve ne bodo delovale.


12. Piškotki „Cookies“ (pomembno le za uporabnike naših spletnih strani)

Piškotki „Cookies“. Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran odloži na Vaš računalnik ali drugo mobilno napravo, da Vam ob obiskovanju te spletne strani, omogoča na primer nastavitve pogovornega jezika, omogočajo Vam analizo spletne strani, priporočajo Vam vsebine na spletni strani, ki so pomembne za Vaše brskanje po spletni strani. Piškotki so shranjeni v Vašem brskalniku. Piškotek pripomore k temu, da Vas naša spletna stran ali kaka druga spletna stran, pri naslednjem obisku, prepozna. Večina piškotkov ne zbira informacij, ki bi Vas kot osebo (s shranjenimi osebnimi podatki) prepoznale, ampak zbira splošne informacije, kako Vi kot uporabnik naše spletne strani, to stran obiskujete in kako jo uporabljate. Piškotki se lahko uporabljajo, da se z njihovo pomočjo izdela profil aktivnosti obiskovalca spletne strani. Več podatkov o tej temi najdete v poglavju 13.

Informacije o tem, kakšne vrste  in kategorije piškotkov uporabljamo in kako lahko Vi sami urejate uporabo piškotkov, s tem da jih izklopite, odklonite ali izbrišete, si preberite v našem napotku o piškotkih. Lahko tudi kliknete na polje „nastavitev piškotkov“ in pridobite več informacij o tej zadevi.

Tags – sledenje. Ta spletna stran uporablja sledilce. Sledilec (tag) je generično ime za kodirane elemente, ki se nahajajo na naših spletnih straneh.  Večina sledilcev (tag-ov) opisuje vsebino strani, nekateri sledilci pa vsebujejo programske elemente ali injicirajo – vstavljajo -  dinamične vsebine, kot so  video ali audio datoteke, na spletno stran. Nekateri sledilci, še posebej tisti, ki prenašajo funkcije ali vsebine iz zunanjih virov na vašo domeno, lahko skrivajo v sebi tveganja za zaščito Vaših osebnih podatkov in jih je treba ovrednotiti in upravljati. To so sledilci tretjih ponudnikov in prinašajo v večini primerov dodatno korist za Vašo spletno stran.  Vsekakor pa se morate zavedati, da se osredotočite na te vsebine, ker nosijo v sebi večja tveganja.  Večina piškotkov, ki so vgrajeni na naši spletni strani, prekrije te sledilce, nekateri sledilci (tag-i) pa lahko zbirajo podatke o Vas tudi brez uporabe piškotkov.


13. Analiza spletne strani (namenjeno uporabnikom naše spletne strani)

Uporabljamo tako imenovano Web Analytics, da bi merili aktivnosti naše spletne strani in da bi določali poglavja na spletni strani, ki so največkrat obiskana,s pomočjo katerih lahko izboljšujemo vidnost in obiskanost naše spletne strani. V tan amen uporabljamo orodje - Tool Google Analytics lastnika Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Uporabljamo Google Analytics s ponujeno dodatno funkcijo za anonimizacijo IP – naslovov. Google hrani samo skrajšane IP – naslove. Zbiranju in obdelavi lahko nasprotujete tako, da si s pomočjo spodaj navedenega linka, naložite brskalni vtičnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics uporablja piškotke -  Cookies. Google se nahaja izven evropskega gospodarskega prostora EWR, je pa certificiran v skladu z  EU-US Privacy Shield  (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI).


14. Linki, ki vodijo k drugim spletnim stranem (namenjeno uporabnikom naše spletne strani)

Naše spletne strani lahko vsebujejo linke, ki nas peljejo do drugih spletnih strani, ki niso z nami povezane. Če kliknete na te linke, zapustite našo spletno stran. Teh spletnih strani mi ne preverjamo. Te spletne strani imajo svoje smernice in prakse glede varovanja osebnih podatkov (online-varovanje osebnih podatkov) in mi ne prevzemamo nobenih odgovornosti za vsebine in prakse varovanja osebnih podatkov. Da bi se izognili vsem dvomom,  osebni podatki, ki jih posredujete tretjim spletnim stranem, niso predmet te izjave o varovanju osebnih podatkov.

Lahko objavljamo tudi objave tretjih oseb. Takšna objava Vas lahko vpraša tudi po Vaših osebnih podatkih.  Mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za prakso v zvezi z varovanjem osebnih podatkov v zvezi s takšnimi objavami tretjih oseb,  na naših spletnih straneh. Vzpodbujamo pa svoje partnerje in izdelovalce spletnih strani, da uvedejo smernice za varovanje osebnih podatkov, ki bodo usklajena z zakonskimi določili.


15. Socialna omrežja in druge platforme (namenjeno uporabnikom naše spletne strani)

Z nami se lahko povežete tudi preko socialnih omrežij.  Vaš račun pri nas lahko povežete tudi s socialnimi omrežji.  Če je vaš uporabniški račun povezan s socialnimi omrežji in dostopate do nas preko socialnih omrežij, nam omogočate nenehen dostop do Vaših osebnih podatkov (na primer ime in priimek,e-naslov, slika,spol, rojstni datum, Vaši prispevki in Vaši kliki na polje „všeč mi je“).

Če objavljate informacije, če komunicirate z našimi spletnimi stranmi preko socialnih omrežij, so lahko te informacije, odvisno od nastavitev za varovanje osebnih podatkov,  objavljene na internetu. Sami lahko urejate in omejujete, katere informacije na posameznih socialnih omrežjih, so dostopne in katere ne. Dodatne informacije o tem, kako lahko upravljate z nastavitvami o varovanju osebnih podatkov in kako upravljajo socialna omrežja z Vašimi osebnimi podatki, najdete v smernicah za varovanje osebnih podatkov, napotkih za varovanje osebnih podatkov in v uporabniških pogojih.


16. Urad za varovanje osebnih podatkov in pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov  

James Hardie je ustanovil urad za varovanje osebnih podatkov službo pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov v ZDA, EU in v Avstraliji. Posebej je postavil pooblaščenca za varovanje osebnih podatkov tudi v Nemčiji.

V kolikor imate vprašanja, v zvezi z obdelavo Vaćih osebnih podatkov oziroma, če menite, da je pprišlo do vdora v Vašo zasebnost, se prosim obrnite na nas:

Služba za zasebnost in varovanje osebnih podatkov Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov v Nemčiji

Evropa (splošno)

samo Nemčija

Attn: Amt für Privatsphäre und Datenschutz
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemčija
Dpo@jameshardie.com

Attn: Datenschutzbeauftragter
Düsseldorfer Landstraße 395,47259 Duisburg, Nemčija
datenschutz-fermacell@jameshardie.com

17. Izvedba  

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov stopi v veljavo 17. julija 2018 in nadomešča izjavo o varovanju osebnih podatkov z dne 10. aprila 2018. Tudi to izjavo o varovanju osebnih podatkov bomo občasno predelovali. V kolikor bomo uvedli bistveno spremembo  v tej izjavi, Vas bomo v skladu z zakonskimi določili, o tem obvestili. Naši stalni kupci in dobavitelji, kot tudi registrirani uporabniki spletnih strani, bodo o spremembah sprotno obveščeni.


18. Veljavnost napotkov za naslednje instance

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za vsa spodaj navedena podjetja, ki spadajo k skupini James Hardie in obdelujejo Vaše osebne podatke.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov,  velja tudi za vsa podjetja, ki niso tu navedena, v kolikor se sklicujejo na to izjavo o varovanju osebnih podatkov. 

Ime družbe - podjetja Naslov

XI (DL) Beteiligungen GmbH

Nemčija, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell GmbH

Nemčija, Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg

Fermacell SAS 

Francija, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison

Fermacell B.V.

Nizozemska, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik

Fermacell Spanien S.L.U. 

Španija, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Kantabrien

Fels Recycling GmbH

Nemčija, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg

Fermacell Schraplau GmbH  

Nemčija, Bahnhofstraße 1, 06279 Schraplau

James Hardie Insurance Limited

Irska, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Holdings Ltd.

Irska, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

James Hardie Europe B.V. 

Nizozemska, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam

James Hardie Building Products Ltd

Velika Britanija, One Fleet Place, London EC4M 7WS

James Hardie Batiment SAS 

Francija, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris 

James Hardie Bauprodukte GmbH

Nemčija, Bockenheimer Landstraße 17-19, 60325 Frankfurt am Main

James Hardie Building Products Inc.

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

JH Research LLC

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

CGC Products LLC 

USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

James Hardie Versicherung Limited

Irska, Second Floor, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20

Informacije o Vaših pravicah do ugovorov   

 

Ugovor proti direktnemu marketingu  

 

V vsakem trenutku lahko vložite ugovor za obdelavo Vaših osebnih podatkov za namene direktnega marketinga. Pri tem prosim, upoštevajte, da zaradi organizacijskih razlogov, lahko pride do prekrivanja med Vašim ugovorom za obdelavo Vaših osebnih podatkov in že obstoječo in trajajočo reklamno kampanjo.

 

Ugovor do obdelave osebnih podatkov iz naslova izrednih okoliščin  

 

Imate pravico do ugovora, glede obdelave Vaših osebnih podatkov, ki razkrivajo Vašo identiteto. Mi teh podatkov več ne bomo obdelovali, razen v primeru, da se bomo sklicevali na nujne legitimne interese za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, in tudi dokazali, da so obdelave osebnih podatkov nujne in da s tem lahko razveljavimo Vaše pravice, interese in svoboščine.

 

 

Vaš ugovor nima predpisane oblike. Vaš ugovor pošljite na:

Služba za zasebnost in varovanje osebnih podatkov Pooblaščenec za varovanje osebnih podatkov v Nemčiji

Evropa (splošno)

Nemčija (samo)

V roke: Amt für Privatsphäre und Datenschutz

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg,

Nemčija

 

Dpo@jameshardie.com

 

V roke: Datenschutzbeauftragter

Düsseldorfer Landstraße 395,

47259 Duisburg

Nemčija

 

datenschutz-fermacell@jameshardie.com