Stoletjia se je les izkazoval kot gradbeni material. Z industrijsko revolucijo v 19 stoletju in z njo povezanemu prehodu iz ročnih delavnic v masovno industrijsko proizvodnjo, je bil les odrinjen s strani gradbenih materialov masovne proizvodnje. Tako je lesena gradnja dolgo časa predstavljala le majhno nišo v širokem spektru gradbenih materialov. Sedaj je lesena gradnja zopet v vzponu. Delež lesene gradnje kontinuirano raste.  Vse več investitorjev si za gradnjo eno ali dvodružinskih hiš izberejo les kot osnovni gradbeni material – pred vsem se tudi večnadstropne stanovanjske stavbe čedalje bolj pogosto gradijo iz lesa. Tudi nestanovanjske stavbe kot so otroški vrtci, šole, domovi ali celo poslovne stavbe  se v sedanjem času gradijo iz lesa. Posebno pri nadgradnji etaž v stavbah ponuja gradnja iz lesa predvsem statične prednosti. Pri večnadstropnih stavbah se uveljavlja vse bolj tako imenovana hibridna gradnja ki izkazuje prednosti kombinacije masivne in lesene gradnje.

Z lastnostmi materiala in obdelave, ki so zelo podobna tistim pri gradnji z lesom ter z možnostjo hitre vgradnje dopolnjujejo fermacell mavčno vlaknene plošče prednosti  gradbenega materiala lesa in jih nadgrajujejo z lastnostmi, ki presegajo gradbene materiale kot npr. lesne plošče.

Gospodarnost
Večina zahtevanih namenov v leseni gradnji se lahko izvaja le z enim edinim tipom plošč. Fermacell mavčno vlaknene plošče so univerzalno uporabne kot gradbene, protipožarne in plošče za vlažne prostore, tako za stenske in stropne konstrukcije.  Pri tem je enoslojna obloga povsem zadostna za doseganje najpogostejših zahtev, tudi na področju protipožarne zaščite. Zahvaljujoč posebnemu postopku izdelave mavčno vlaknenih plošč, v katerem se reciklirana papirnata vlakna pod visokim pritiskom stiskajo z mavcem in vodo, kar jim zagotavlja posebno stabilnost in nosilnost.  Vgradnja le enega in edinega tipa plošč pri enojni oblogi zagotavlja fermacell mavčno vlaknenim ploščam posebno gospodarnost. Na ta način zmanjšana poraba materiala opazno znižuje stroške in krajša čas izvedbe.


Predizdelava
Hitra in od vremenskih pogojev neodvisna predizdelava posameznih gradbenih elementov v idealnih pogojih dela, zagotavlja visoko kakovost gradbenih elementov, omogoča natančno načrtovanje montaže mavčno vlaknenih plošč in skrbi za krajši čas gradnje. Pri tem pri montaži Fermacell mavčno vlaknenih plošč ni potrebno večdnevno aklimatizacijsko prilagajanja klimi na gradbišču. Le te lahko vgrajujemo takoj po dobavi na gradbišče brez izgube časa. To vnaprej pospešuje celotno izvedbo gradbenih del in zahteva krajši čas skladiščenja. Ta način omogoča hitro razpoložljivost prostora za nove projekte in zvišuje gospodarnost gradnje

 

Fermacell® mavčno vlaknene plošče - Tehtni razlogi za uporabo pri gradnji z lesom

×