Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Uvod

James Hardie se zavezuje, da bo spoštoval in ohranjal točnost, zaupnost in varnost osebnih podatkov. Ta izjava o varovanju podatkov med drugim opisuje, katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo, na kakšne načine jih lahko obdelujemo, v kakšne namene jih lahko obdelujemo, in na kateri pravni podlagi temelji naša obdelava vaših osebnih podatkov in kako je pri tem varovana vaša pravica do zasebnosti. Prosimo, da izjavo o varovanju podatkov skrbno preberete, da boste zagotovo razumeli naše poglede na varovanje podatkov, našo prakso v zvezi z varovanjem vaših podatkov in se spoznali z obdelavo vaših podatkov.
 
Skupina James Hardie se sestoji iz različnih posameznih podjetij. Kadarkoli podatki zadevajo eno od družb naše skupine, je »upravljavec« vaših osebnih podatkov vedno podjetje, ki odloča o tem, zakaj in kako se bodo vaši osebni podatki obdelovali ločeno ali v nekem dogovoru skupaj s še eno drugo družbo iz skupine. Seznam podjetij skupine James Hardie, ki je relevantna za to izjavo o varovanju osebnih podatkov, si lahko ogledate pod naslovom št. 18.
 
Kjer se v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov izražamo z osebnimi zaimki »mi«, »nas«, »naš« ali kar neposredno z imenom firme »James Hardie«, se to nanaša na firmo (oziroma podjetje) skupine James Hardie, ki obdeluje vaše osebne podatke kot upravljavec v smislu splošne evropske uredbe o varstvu podatkov GDPR.
James Hardie osebne podatke iz različnih kategorij osebnih podatkov obravnava v sklopu svojih običajnih poslovnih dejavnosti. Ti osebni podatki se lahko nanašajo na osebe, ki delajo za potencialne in obstoječe prodajalce in stranke, vključno s sodelavci, ki delajo za stranke kot so trgovci, distributerji, arhitekti in gradbeniki. Osebni podatki se lahko nanašajo tudi na osebe, ki obiskujejo naše spletne strani, ki s spleta na svoje naprave nalagajo naše spletne aplikacije, ki z nami kontaktirajo preko naših socialnih medijev ali z nami stopijo v stik na naših poslovnih dogodkih ali pa nas pokličejo preko telefonske linije.
 
James Hardie načeloma osebne podatke zbira le, če je to tudi zakonsko upravičeno. Zakonska upravičenost vključuje predvsem podatke, ki so nujni za izpolnitev z naše strani ponujene pogodbe ali storitve, naš upravičeni interes pri obdelovanju osebnih podatkov ali pa je obdelava podatkov upravičena na podlagi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

 

2. Čigave osebne podatke lahko zbiramo in na kakšen način?

Zbiramo in obdelujemo lahko osebne podatke oseb, ki jih je mogoče uvrstiti v eno od naslednjih kategorij:

 • Bivše, aktualne in potencialne stranke, med njimi trgovci, distributerji, trgovci na drobno, distribucijski partnerji, pogodbeni izvajalci, arhitekti in končni porabniki (skupaj »stranke«);
 • Osebe, ki so nam nekoč, ki nam zdaj, ali ki nam šele bodo v prihodnosti dobavljali blago ali za nas opravljali določene storitve, in sicer vključno z in brez omejitev so to začasni uslužbenci, pogodbeni izvajalci, zunanji izvajalci, svetovalci, strokovnjaki, člani uprave, revizorji, trgovci, distributerji, dobavitelji in prodajalci (skupaj »dobavitelji«);
 • Udeleženci sponzoriranih iger na srečo in tekmovanj;
 • Osebe, ki se pri nas pritožijo, ali so z nami v korespondenci na nek drug način ter osebe, ki nam pošljejo povpraševanje;
 • Trenutni, bivši ali bodoči delničarji;
 • Tožeča ali tožena strank v trenutno potekajočih ali bodočih pravnih sporih;
 • Kontaktne osebe s področja marketinga, novinarji, strokovna združenja in lobisti; in
 • Osebe, ki obiskujejo naše spletne strani, na svoje naprave nalagajo naše spletne aplikacije, osebe, ki z nami stopijo v kontakt preko družbenih omrežij ali pa nas pokličejo preko telefonske linije.


Te osebne podatke zbiramo, ker ste nam jih posredovali vi:

 • Preko vnosa informacij na eno od naših spletnih strani;
 • Na obisku v našem podjetju;
 • Preko uporabe naših mobilnih aplikacij;
 • Preko uporabe naših platform na socialnih medijih;
 • Preko korespondence preko telefona, e-pošte ali na nek drug način;
 • Preko udeležbe na enem izmed tekmovanj, ki jih organiziramo;
 • Preko ankete, ki smo jo pripravili mi, oziroma, ki je bila pripravljena po našem naročilu;
 • Pri prijavi na prejemanje novičk, obvestil o prodajnih akcijah in drugih akcijah;
 • Pri udeležbi na oglaševalskih dogodkih, seminarjih ali šolanjih in
 • Če pri nas ustvarite račun.
 

Ali pa te vaše osebne podatke zbiramo mi sami

 • Ker ste dovolili, da se vaši podatki posredujejo kot del spletne strani vašega podjetja, vašega javnega profila, vašega socialnega omrežja ali neke druge spletne strani, ki jo upravljate ali uporabljate;
 • Ker ste dovolili posredovanje svojih osebnih podatkov v spletne registre, na poslovne platforme in spletne strani z namenom vzpostavljanja stikov z vami s strani tretjih oseb, vključno z dobavitelji in vašimi strankami;
 • Ker so informacije o vas prosto dostopne na nek drugačen način, na primer v povezavi z novinarji, gospodarskimi združenji ali lobisti;
 • Ker ste obiskali naše spletne strani, na katerih lahko sledimo na primer podatkom o zgodovini brskanja na internetu, podatkom o vaših lokacijah in o točkah, na katerih ste bili prijavljeni, ter podatkih o vsebinah, ki ste jih priklicali na spletu;
 • Tehnične informacije, vključno z anonimnimi podatki, ki se zbirajo na gostiteljskem strežniku, IP naslove, ki se uporabljajo za povezavo vašega računalnika oziroma vaše naprave z internetom, tip brskalnika in verzija brskalnika, nastavitve časovnega pasu, tipi in verzije vtičnikov v brskalniku, podatki o uporabniškem sistemu in platformi;
 

3. Katere podatke zbiramo?

Med podatke, ki jih lahko zbiramo in obdelujemo d´sodijo:

 • Ime;
 • Pogodbene informacije (naslov, telefonska številka, faks, e-naslov);
 • Podatke o podjetju, za katerega delate;
 • Podatke o poklicnem nazivu oz. nazivih in/ali funkciji oz. funkcijah, ki jih opravljate;
 • Podatek o oddelku in/ali delovnem področju;
 • Vaš podpis;
 • Evidence strank (zgodovina nakupov, storitve za stranke (poprodajne storitve), zgodovina garancij, nakupnih preferenc itd.);
 • Tehnološke podatke (IP naslove in podatke, shranjene v piškotkih - za dodatne informacije glej naslov 12 spodaj.
 • Podatki zbrani s pomočjo GEO-iskanja (ang. »geocaching«), npr. ko se prijavite z mobilno napravo in imate na svojem telefonu aktivirano možnost, ki omogoča natančno določitev vaše lokacije s pomočjo tehnologije GPS;
 • Kreditna sposobnost in bančni podatki;
 • Kreditni limit in plačilni pogoji;
 • Identifikacijski podatki v uradnih osebnih dokumentih, v kolikor je to dopustno v nacionalnem pravu;
 • Prodajne informacije v skladu z prodajo izdelkov ali storitev;
 • Slikovni posnetki (npr.: fotografije);
 • Korespondenca in druga vrsta komunikacije z vami glede naših izdelkov, storitev ali poslov.
 

4. Za katere namene uporabljamo osebne podatke?

Informacije o vas, ki smo jih shranili, uporabljamo za naslednje namene:

  • Za namene servisiranja strank, vključno s ponujanjem izdelkov in storitev za stranke, za prevzemanje, preverjanje, obdelavo in dostavo naročil in sprejem povratnih pošiljk, za izstavljanje računov in opravljanje plačil, za upravljanje kreditnega limita, za zagotavljanje tehnične podpore oziroma za temu podobne namene, kot tudi za ustvarjanje in vodenje računov strank;
  • Za komunikacijo s strankami, vključno z odgovarjanjem na prošnje in ažuriranjem statusa vaših poštnih pošiljk, vaše e-pošte, telefona in/ali SMS sporočil.
  • Za informacije za potrebe administracije, vključno z dostopom in uporabo naše spletne strani (t.i. spletna analitika oz. »websiteanalytics«, za nadaljnje informacije glej  naslov 13 spodaj) in uporabo platform socialnih medijev (za nadaljnje informacije glej  naslov 15 spodaj);
  • Za spletni marketing v skladu z interesi uporabnika (targetirano oz. ciljano trženje; za nadaljnje informacije glej naslov 12);
  • Za namene marketinga in oglaševanja, vključno z marketingom in oglaševanjem preko e-pošte in e-pošti enakovrednih elektronskih medijev, za pošiljanje sporočil in novičk, za pošiljanje posebnih ponudb in oglaševalskih akcij, ali na kakšen drug način za obveščanje strank o izdelkih, storitvah ali za seznanjanje z informacijami;
  • Za preverjanje in izvajanje naročil, nakupov, ali zgodovine opravljenih transakcij z dobavitelji; za izmenjavo informacij, vključno z informacijami o kazalnikih zmogljivosti, podatki o blagu in storitvah; in za organizacijo seminarjev, dogodkov, šolanj in marketinških dejavnosti;
  • Za upravljanje struktur v podjetju, za omogočanje menedžmenta in poročanja o menedžmentu in za omogočanje kontaktov organizacij;
  • Po potrebi za aktualizacijo osebnih podatkov, za popravke, za zamejitev dostopa ali za njihov izbris; za omogočanje dostopa osebam, ki jih ti osebni podatki zadevajo, in za omogočanje preverjanja osebnih podatkov osebam, ki jih ti podatki zadevajo;
  • Za namene raziskav, tudi v smislu tržnih in področnih raziskav, za namene dnevne korespondence (na primer e-poštnih sporočil, pisem itd.), za omogočanje skladnosti z vsakokratnimi veljavnimi pravnimi predpisi, vključno z reakcijo na sodno odločbo, in za omogočanje upravljanja tveganja, skladnosti, ter za druge pravne zadeve in kontrolo.
 

5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

  Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naslednje pravne podlage:

Pravne podlage

Vrsta obdelave podatkov (primeri)

Upravičeni/legitimni interesi za obdelavo
Naši legitimni interesi za obdelavo podatkov so:

 • Za vodenje naše poslovne dejavnosti, za njeno spodbujanje in nadgradnjo;
 • Za razvoj poslovne dejavnosti, za marketing in za raziskovanje trga;
 • Za servisiranje naših strank in za upravljanje in poznavanje trga, na katerem smo aktivni    

 

Za dnevno komunikacijo s strankami, dobavitelji in drugimi osebami preko pošte, e-pošte, telefona in/ali SMS sporočil, tudi za odgovarjanje na povpraševanja in za uveljavljanje garancij, za tehnično podporo in za temu sorodne namene;

 • Za upravljanje kreditnega limita strank;
 • Za obveščanje zadnjih novostih skupine James Hardie;
 • V primeru, da več podjetij skupine James Hardie sodeluje z namenom, da bi drugim podjetjem iz skupine ponudilo operativne, IT, kadrovske, finančne, marketinške storitve ali storitve servisiranja strank;
 • Za namene zagotavljanja varnosti, integritete in razpoložljivosti naših izdelkov, sistemov in storitev;
 • Za namene raziskovanja trga, da bi naše produkte in/ali storitve izboljšali in da bi bolje razumeli trg;
 • Za organiziranje seminarjev, dogodkov, šolanj in marketinških aktivnosti;
 • Za izogibanje možnosti prevar in drugih kriminalnih dejavnosti;
 • Za namene preverjanja točnosti podatkov, ki smo jih shranil o vas, in za večje razumevanje vas samih; za izvajanje vaših pravic skladno s splošno uredbo o varovanju podatkov GDPR;
 • Za obdelavo podatkov, ki nam jih posredujete preko svojih strank in za namene, za katere ste nam te podatke posredovali in za dokazilo o vsakokratnem nakupu in o vsakokratni dostavi;
 • Za dostavo blaga vam in vašim strankam;
 • Za upravljanje struktur v podjetju, za omogočanje menedžmenta in poročanja o menedžmentu in za omogočanje kontaktov organizacij;
 • Za namene marketinga in oglaševanja, vključno z marketingom in oglaševanjem preko e-pošte in e-pošti enakovrednih elektronskih medijev, za pošiljanje sporočil in novičk, za pošiljanje posebnih ponudb in oglaševalskih akcij, ali za stik z vami na kakšen drug način za obveščanje o izdelkih, storitvah ali za seznanjanje z informacijami;
 
Za namen, da podjetje skupine James Hardie izdelke, storitve, sisteme, podatkovne baze in podjetja kombinira, da bi zagotovilo kontinuiteto poslovanja in zagotovilo centralizirano ter efektivno upravljanje; Primer tega bi bil, ko se podatki iz enega marketinškega ali CRM sistema enega podjetja iz skupine James Hardie, kot npr. Fermacell GmbH, kombinirajo in/ali pa prestavijo v marketinški ali CRM sistem drugega podjetja iz skupine James Hardie, kot na primer James Hardie Europe B.V.-
 • Za namen ponujanja digitalnih orodij in funkcij našim strankam in obiskovalcem naših spletnih strani;
 • Za ustvarjanje profilov in za statistično analizo. Zbiramo in kombiniramo lahko na primer različne kategorije osebnih podatkov, ki jih o vas prejmemo v okviru vašega nakupa našega blaga;
 • Različne piškotke na naši spletni strani lahko uporabljamo, ko obiščete našo spletno stran;
 • Ko obiščete naše platforme socialnih medijev, na katerih smo prisotni, da navežemo stik z vami;
 • Pod določenimi pogoji za to, da uporabimo vašo sliko, video ali vaše prijavne podatke;
 • Za izvajanje ali za obrambo pred pravnimi zahtevki;

Izpolnitev pogodbe
Osebni podatki, ki ste nam jih na razpolago dali po lastni volji, se lahko obdelujejo, če je to z naše strani nujno potrebno:

 • Za sklenitev ali izvajanje pogodbe ali za izvajanje korakov, ki so nujno potrebni, da pride do sklenitve pogodbe in da se pogodbo lahko kasneje tudi uspešno izvede;
 • Da vam dostavimo določene izdelke ali storitve; ali
 • ko z nami govorite o nekem novem izdelku ali novi storitvi;

 

Za dostavo blaga vam in vašim strankam;
Za ustvarjanje in vodenje računov strank; za sprejemanje, preverjanje, obdelavo in dostavo naročil in povratnih pošiljk; za fakturiranje in za opravljanje obračunov;
 
Za opravljanje in upravljanje naročil pri naših dobaviteljih; za obdelavo računov in za izvajanje plačil; za izmenjavo informacij, vključno s kazalniki zmogljivosti glede blaga in storitev;
 
Za dnevno komunikacijo s strankami, dobavitelji in drugimi osebami preko pošte, e-pošte, telefona in/ali SMS sporočil; tudi za odgovarjanje na povpraševanja in za uveljavljanje garancij, za tehnično podporo in za temu sorodne namene;
V primeru, da sodelujete v nagradni igri ali v oglaševalski akciji, za namen, da nagradno igro ali oglaševalsko akcijo lahko upravljamo in da dobitnika lahko ustrezno obvestimo;

 • Za izvajanje ali za obrambo pred pravnimi zahtevki.

Spoštovanje zakonsko predpisanih obveznosti
Ko smo zavezani k temu, da vaše osebne podatke razkrijemo ali posredujemo z namenom, da zadostimo zahtevam vsakokratnega veljavnega prava ali poziva vlade oziroma lokalnih oblasti oziroma pozivom organov pregona.                          .

 • Za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih zahtev oziroma zahtev za uspešen kazenski pregon oziroma za preprečevanje izvajanja ilegalnih dejavnosti:
 • Da vas lahko identificiramo, ko nas kontaktirate;
 • Da preverimo točnost podatkov, ki smo jih shranili o vas;
 • Da zadostimo zahtevam po transparentnosti, ki nam jih nalaga zakon.

Soglasje
V primeru, da za obdelavo osebnih podatkov potrebujemo vašo privolitev oz. soglasje, lahko to soglasje kadarkoli prekličete na način, da nas kontaktirate preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni v spodnjem delu soglasja za obdelavo osebnih podatkov. V primeru, da soglasje prekličete, naša uporaba vaših osebnih podatkov pred datumom preklica še vedno ostane zakonita.

 

 • Soglasje potrebujemo za potrebe marketinga, in sicer preko e-pošte ali njej sorodnih komunikacijskih elektronski sredstev, za pošiljanje sporočil ali novičk, za pošiljanje ponudb in informacij o oglaševalskih akcijah ali na drug način za kontaktiranje z vami za potrebe informiranja o naših izdelkih, storitvah ali za posredovanje informacije, vendar vsakokrat le v primeru, da za to nimamo že neke druge pravne podlage, kot je na primer upravičen interes;
 • Ko nam dovolite uporabo vaših fotografij in/ali vaših videov ali ko nam posredujete podatke za dostop, ki jih želimo uporabiti za poslovne namene.                                                              

 

6. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

V kolikor je to dopustno po veljavni zakonodaji, ki ureja varovanje podatkov, lahko vaše osebne podatke posredujemo naslednjim prejemnikom oziroma naslednjim kategorijam prejemnikov:

 • Pooblaščene osebe, ki delajo za nas ali po našem naročilu (npr.: na področju operative, IT, na kadrovskem področju, na področju financ, področju marketinga in na področju storitev za stranke);
 • Agenti, ponudniki storitev in svetovalci, ki jih za to pooblastimo (na primer podjetja skupine James Hardie in tretji ponudniki in svetovalci, ki ponujajo storitve na področju marketinga, storitev za stranke, transporta, shranjevanja osebnih podatkov, varnostnega kopiranja osebnih podatkov in analize, razvoja uporabe podatkov, na področju plačilnega prometa in kreditnih kartic ter dobave in preverjanja skladnosti);
 • Naši partnerji z namenom, da bi vam ponudili skupne izdelke in storitve skupaj z našimi izdelki in storitvami, ali v primerih, ko ti naši partnerji naše dogodke ali seminarje sponzorirajo oziroma se jih udeležujejo.
 • Druge pooblaščene tretje osebe v povezavi z možnostmi nakupa, prenosa pravic ali prenosa enega podjetja ali s podjetja skupine James Hardie (vključno z vsemi deleži na podjetju) ali v povezavi s kombiniranjem izdelkov tega podjetja, storitev, premoženjskih vrednosti, povezanih podjetij in/ali podjetij.
 • Tretje osebe za potrebo izvajanja naših pogojev, dogovorov, smernic ali pravil, za zagotavljanje varnosti, integritete in razpoložljivosti naših izdelkov, sistemov in storitev; za izvajanje pravic in za varovanje lastnine skupine James Hardie (vključno z intelektualno lastnino), za izpolnjevanje zakonskih zahtev in v ostalih primerih, kjer v dobri veri verjamemo, da je razkritje podatkov zakonsko predpisano (tudi kot reakcija na zakonit sodni poziv ali neko drugo vrsto kazenskega pregona).
 • Organom pregona ali vladnim organom, v kolikor je to potrebno za ustrezno spoštovanje veljavnega prava.
 
V primeru, da je to dovoljeno z zakonom, ki ureja varovanje podatkov, lahko vaše podatke posredujemo drugim podjetjem skupine James Hardie in jih obdelujemo. To pravico imajo podjetja, ki so navedena pod naslovom št. 18, vendar pa pravica ni omejena na zgolj ta podjetja. Do tega pride lahko:
 • V primeru, da več podjetij skupine James Hardie sodeluje z namenom, da bi drugim podjetjem iz skupine ponudilo operativne, IT, kadrovske, finančne, marketinške storitve ali storitve servisiranja strank;
 • Za namene zagotavljanja varnosti, integritete in razpoložljivosti naših izdelkov, sistemov in storitev;
 • Ko različna podjetja skupine James Hardie skupaj razvijajo izdelke in storitve; in
 • Ko podjetja skupine James Hardie kombinirajo izdelke, storitve, sisteme, podatkovne baze in podjetja. Primer tega bi bil, ko se podatki iz enega marketinškega ali CRM sistema enega podjetja iz skupine James Hardie kombinirajo in/ali pa prestavijo v marketinški ali CRM sistem drugega podjetja iz skupine James Hardie.
 •  V kolikor drugi člani skupine James Hardie ali tretje osebe nastopajo kot »obdelovalci osebnih podatkov«, oni svoje naloge izvajajo po naročilu tistega, ki je v njihovem primeru odgovoren za obdelavo podatkov in se ravnajo po njegovih navodilih in za zgoraj navedene namene.
   
 

7. Mednarodni prenosi 

V primeru posredovanja podatkov drugim članom skupine James Hardie ali v primeru posredovanja tretjim osebam lahko pride do tega, da se vaši osebni podatki začnejo zbirati in obdelovati v neki drugi državi izven Evrope. V primeru, da te pravne ureditve nimajo nobenega zadostnega varstva (glede na določila Evropske komisije, 45. člen GDPR), pred prenosom zagotovimo, da prenos poteka ali preko samopotrdila prejemnika, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA (samo za prejemnike iz ZDA), ali tako imenovanih standardnih klavzul o varovanju podatkov v Evropski uniji.
 
Imate pravico do pregleda nad prejemniki iz tretjih držav in pravico do kopije posebno dogovorjenih pogojev, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo varovanja podatkov. V primeru uveljavljanja teh pravic vas prosimo, da v stik z nami stopite preko kontaktnih podatkov, ki so navedeni pod naslovom št. 16.
 

8. Varnost vaših podatkov 

Za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov sprejemamo in izvajamo fizične, tehnične in administrativne varnostne ukrepe. Tehniko, ki zagotavlja varovanje, ves čas aktualiziramo in testiramo. V splošnem poskušamo dostop do vaših osebnih podatkov omejiti samo na tiste osebe, ki delajo za skupino James Hardie, ki te informacije potrebujejo in zagotoviti, da so dostopi venomer skladni s trenutno veljavnim pravom.
 
V te namene tudi šolamo osebe, ki dejavnost izvajajo za nas, o pomembnosti in zaupnosti in o varovanju zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se k temu, da bomo za to, da bodo naši sodelavci/partnerji sprejemali odgovornost za ustrezno obravnavo podatkov, poskrbeli tudi s sprejemanjem primernih disciplinskih ukrepov.
 
Prosimo, upoštevajte, da je kljub vsem našim prizadevanjem nobeni od varnostnih ukrepov niso popolni oziroma neprepustni. Ne moremo garantirati in ne garantiramo, da bodo informacije, ki nam jih posredujete, ostale varne, in prav tako ne garantiramo, da posredovane informacije ne bodo priklicane, razkrite, spremenjene, uničene ali uporabljene na nedovoljen način.
 
V primeru, da pride do kršitve varovanja podatkov, vas lahko poskušamo obvestiti po elektronski poti, tako da lahko sami sprejmete ustrezne varnostne ukrepe. V primeru kršitve varovanja podatkov lahko na naši spletni strani o tem prav tako objavimo obvestilo. Glede na kraj vašega bivališča imate morda tudi pravico do pisnega obvestila o kršitvi varovanja podatkov.
 

9. Shranjevanje podatkov

Vaši osebni podatki se lahko shranjujejo na različnih sredstvih, med drugim tudi na naših CRM in ERP sistemih, na e-poštnih strežnikih, na strežnikih James Hardie in na strežnikih storitev (v oblaku), ki jih James Hardie ponuja v Združenih državah, v Avstraliji in v državah članicah Evropske unije. V kolikor je to mogoče bomo poskušali vaše osebne podatke pri shranjevanju in posredovanju zakleniti.
 
James Hardie si prizadeva, da bo vaše osebne podatke hranil le toliko časa, kolikor je to nujno potrebno za izpolnjevanje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani, razen če je drugače dovoljeno ali predpisano z veljavno zakonodajo ali zahtevami upravnih organov (še posebno to velja za roke hrambe podatkov). Vaše podatke bomo hranili in uporabljali tako dolgo, kot je to potrebno za morebitno reševanje sporov in/ali za uveljavljanje naših pravic in dogovorov. Informacije o računih obstoječih, bivših ali potencialnih strank in prodajalcev, v kolikor je račun aktiven, in za časovno obdobje, ki je skladno s roki hrambe, ki so določeni z zakonom. Podatki, ki so združeni in pri katerih osebna identifikacija sploh ni mogoča, se lahko hranijo za nedoločen čas. Nadaljne posebnosti najdete v naši izjavi o varovanju podatkov, ki vam je na voljo na vašo zahtevo.
 

10. Pravica do dostopa, popravkov in izbrisa vaših osebnih podatkov in druge pravice oseb, ki jih osebni podatki zadevajo

Splošna uredba o varovanju podatkov Evropske unije in zakoni drugih držav, ki urejajo področje varovanja podatkov, osebam, ki jih podatki zadevajo, zagotavljajo določene pravice.
 
Pravica do dostopa in popravkov: Imate pravico, da zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih poseduje James Hardie, in prav tako imate pravico, da zahtevate popravke podatkov, ki so navedeni netočno.
 
Pravica do izbrisa: V kolikor so za to izpolnjeni zakonsko določeni pogoji, lahko zahtevate izbris vaših osebnih podatkov. To ne velja za osebne podatke, za katere je rok hrambe določen z zakonom ali ki so nujno potrebni za utemeljevanje, za izvajanje ali za obrambo pred pravnimi zahtevki.
 
Pravica do vložitve pritožbe: V primeru, da menite, da obdelava vaših osebnih podatkov ni skladna s trenutno veljavnim pravom, imate pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem organu za varovanje podatkov, še posebej v državi vašega bivališča, vašega delovnega mesta ali kraja, kjer se je domnevna kršitev zgodila.
 
Pravica do omejitve obdelave: V določenih primerih imate pravico, da obdelavo svojih osebnih podatkov omejite.
 
Prenosljivost podatkov: Če se zanašamo na to, da je pravna podlaga za obravnavo vaše soglasje ali dejstvo, da je obdelava potrebna za izpolnitev pogodbe, in da  se osebni podatki obdelujejo samodejno, imate pravico, da vse osebne podatke, ki ste jih dali na razpolago podjetju iz skupine James Hardie, prejmete v strukturiranem, splošno razširjenem računalniško berljivem formatu, in da od nas zahtevate, da te vaše osebne podatke pošljemo nekemu drugemu upravljavcu, in sicer v kolikor je to tehnično izvedljivo.
 
Pravica do preklica: V primeru, da se pri obdelavi podatkov sklicujemo na upravičeni interes, imate pravico, da tej obdelavi podatkov nasprotujete na podlagi drugačnosti vaše osebne situacije, in mi moramo v takem primeru z obdelavo podatkov prenehati, razen če lahko za to dokažemo nujne legitimne razloge, ki razveljavijo vaše interese, pravice in svoboščine ali ko moramo podatke obdelovati za morebitne potrebe utemeljevanja, izvajanja ali obrambo pravnih zahtevkov. Navadno smo stališča, da v primerih, v katerih je naša podlaga za obdelavo podatkov upravičen interes, legitimne razloge lahko dokažemo, vendar pa kljub temu vsak posamezen primer preučimo posebej. Poleg tega imate kadarkoli tudi pravico, da obdelavi vaših osebnih podatkov za namene marketinga nasprotujete. Prosimo, upoštevajte tudi vsebino razdelka z naslovom:  "Informacije o vaših pravicah do pritožbe".
Pravica do preklica soglasja: Če je naša podlaga za obdelavo osebnih podatkov vaše soglasje, potem imate pravico, da svoje soglasje za obdelavo podatkov kadarkoli prekličete. Obdelava podatkov vse do trenutka vašega preklica v tem primeru še vedno ostane legitimna. To velja še posebej za piškotke; na tej spletni strani smo implementirali funkcijo, ki le te omogoča.
 

11. Ali ste zavezani k temu, da nam posredujete svoje osebne podatke?

Z nami lahko sodelujete tudi, ne da bi nam pri tem posredovali svoje osebne podatke. Kljub temu upoštevajte, da vam v tem primeru morda določene funkcije ali storitve ne bodo
 

12. Piškotki (relevantno le za uporabnike naše spletne strani)

Piškotki. Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih neka spletna stran lahko odloži na vašem računalniku ali na vaši mobilni napravi, ko obiščete njihovo spletno stran, da bi na primer omogočili nastavitev jezika, analizirali zmogljivost spletne strani, vam priporočali vsebine, ki so relevantne za vas kot našega obiskovalca. Piškotki se shranijo v vašem brskalniku. Piškotek tej ali neki drugi spletni strani pomaga, da vašo napravo pri vašem naslednjem obisku ponovno prepozna. Večina piškotkov ne zbira nobenih informacij, ki bi omogočale prepoznavanja vas kot osebe (osebni podatki), pač pa splošne informacije, kot na primer koliko obiskovalcev je prišlo na našo spletno stran in kako jo uporabljajo. Piškotki se lahko uporabljajo za ustvarjanje profila aktivnosti udeležencev na internetu. Več informacij o tem lahko najdete pod naslovom št. 13.
 
Informacije o tem, katere vrste in kategorije piškotkov uporabljamo in kako lahko uporabo piškotkov upravljate vi s svojo deaktivacijo, zavrnitvijo ali izbrisom, najdete v našem obvestilu o piškotkih. Za več informacij o tem lahko kliknete na gumb »nastavitve piškotkov« spodaj. 
 
Oznake. Ta spletna stran lahko uporablja oznake (ang. »tags«). »Oznaka« je generično ime za vse kodirane enote (podatke), ki jih najdete na naši spletni strani. Večina oznak preprosto opisuje vsebino spletne strani, nekatere vrste oziroma oznake pa vsebujejo programske enote ali v spletno stran vgrajujejo dinamične vsebine kot so video in avdio datoteke. Nekatere oznake, še posebno tiste, ki k vaši domeni dodajajo določene vsebine ali funkcije iz zunanjih virov, lahko predstavljajo tveganja za varnost osebnih podatkov, ki zahtevajo oceno in upravljanje. V tem primeru gre navadno za oznake tretjih ponudnikov, ki v večini primerov ponujajo dodatne koristi za vašo spletno stran. Kljub temu se morate tega zavedati, da se lahko na to osredotočite in sami ocenite, kje bi tveganja lahko bila večja. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, je nanjo nameščena preko teh oznak, vendar pa nekatere oznake vaše podatke lahko zbirajo tudi brez uporabe piškotkov.
 

13. Analiza spletne strani (relevantno le za uporabnike naše spletne strani)

Da bi merili aktivnost naših spletnih strani in opredelili, kateri deli naše spletne strani so najpogosteje obiskani, uporabljamo spletno analitiko. S tem lahko izboljšujemo vidljivost naših vsebin. Pri analizi uporabljamo orodje Google Analytics podjetja Google Inc. 1600, AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA (»Google«). Google Analytics uporabljamo skupaj z dodatno funkcijo za anonimizacijo IP naslovov, ki jo ponuja Google. Google pri tem postopku shranjuje okrajšane IP naslove. Zbiranju ali obdelovanju vaših osebnih podatkov lahko nasprotujete oz. jo preprečite, s tem da preko naslednje povezave na svoj računalnik naložite in namestite vtičnik za brsjalnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics uporablja piškotke. Google se sicer nahaja izven evropskega gospodarskega prostora, vendar pa je certificiran z zasebnostnim ščitom EU-ZDA
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000000001L5AAI).
 

14. Povezave do drugih spletnih strani (relevantno le za uporabnike naše spletne strani)

Naše spletne strani lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani, ki niso povezane z našo spletno stranjo. V primeru, da dostopate do vsebin preko teh povezav, to pomeni, da ste našo spletno stran zapustili. Teh spletnih strani ne nadzorujemo. Te spletne strani imajo svoje lastne smernice in posebno prakso v povezavi z varovanjem podatkov na spletu in mi za prakso, ki je v uporabi v zvezi z varovanjem podatkov na teh z našo spletno stranjo nepovezanih straneh, ne odgovarjamo. Da bi izključili morebitne dvome, poudarjamo, da osebni podatki, ki jih morebiti posredujete na teh od nas neodvisnih spletnih straneh, niso zajeti s to izjavo o varovanju podatkov.
 
Na spletni strani lahko namestimo oglase tretjih oseb. Tak oglaševalec, vas lahko prav tako posebej povpraša po vaših osebnih podatkih. Za prakso, ki jo pri varovanju podatkov uporabljajo ti oglaševalci, prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti. Svoje partnerje in oglaševalce pa kljub temu spodbujamo, da uporabljajo smernice za varovanje podatkov, ki spoštujejo lokalne zakonske predpise.
 

15. Socialni mediji in ostale platforme (relevantno le za uporabnike naše spletne strani)

Z nami lahko stopite v stik tudi preko naših socialnih medijev. Vaš račun, ki ste ga ustvarili pri nas (na naši spletni strani) lahko povežete s socialnimi mediji tretjih ponudnikov. V primeru, da svoj račun povežete ali z nami stopite v stik preko socialnih medijev tretjih ponudnikov, nam lahko oni omogočijo stalni dostop do določenih informacij z vašega računa na socialnem mediju (npr.: ime, e-naslov, fotografija, spol, rojstni datum, vaše objave in objave, ki ste jih označili z »všeč mi je«).
 
Če informacije objavite oz. če do naše spletne strani dostopate preko spletnih mest socialnih medijev, bodo lahko ti podatki skladno z nastavitvami za varovanje podatkov objavljeni na spletu. Preko nastavitev za varovanje podatkov lahko upravljate, katere informacije želite deliti z nekaterimi socialnimi mediji. Več informacij o tem, kako lahko prilagodite svoje nastavitve varovanja podatkov, in kako spletna mesta socialnih medijev in tretjih ponudnikov ravnajo z vašimi podatki, lahko preberete v njihovih smernicah za varovanje podatkov, obvestilih o varovanju podatkov in v njihovih pogojih za uporabo.
 

16. Organi za varstvo podatkov in nadzornik za varstvo podatkov

James Hardie je v Združenih državah Amerike, v Evropski uniji in v Avstraliji za namene varovanja podatkov ustanovil urad za varstvo podatkov s strokovnjaki za varstvo podatkov. Poleg tega je James Hardie za Nemčijo imenoval tudi nadzornika (pooblaščenca) za varovanje podatkov.
 
V primeru, da imate vprašanja glede obdelovanja vaših osebnih podatkov oziroma v primeru, da menite, da je bila kršena vaša pravica do zasebnosti, se prosimo obrnite na nas:
 

James HardieEuropeGmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Nemčija
 
Nemčija (izključno): [email protected]
Evropa (splošno): [email protected]
 

17. Izvajanje

Ta različica izjave o varstvu osebnih podatkov je bila pripravljena 17. julija 2018 in je nadomestila staro izjavo o varstvu osebnih podatkov z 10. aprila 2018. To izjavo o varovanju podatkov smemo občasno spreminjati. Spremenjeno verzijo izjave o varovanju osebnih podatkov bomo objavili na naši spletni strani. V primeru, da bomo svojo politiko pri tem bistveno spremenili, vas bomo skladno z zakonskimi določili o tem ustrezno obvestili. Naše trenutne stranke in dobavitelji kot tudi naši registrirani uporabniki na spletu bodo o spremembah obveščeni že vnaprej.
 

18. Lokacije podjetij

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov velja za vsa spodaj navedena podjetja iz skupine James Hardie, ki obdelujejo vaše osebne podatke. Ta izjava o varovanju podatkov velja tudi za podjetja, ki tu niso navedena, v kolikor se sklicujejo na to izjavo o varovanju osebnih podatkov.
 

Ime podjetja Naslov
James Hardie Europe Holdings 2 GmbH Nemčija, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Europe GmbH Nemčija, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
Fermacell SAS Francija, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison
Fermacell B.V. Nizozemska, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik
James Hardie Spain S.L.U. Španija, Barrio La Estración s/n, 39719 Orejo, Cantabria 
Fels Recycling GmbH Nemčija, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg
Fermacell Schraplau GmbH Nemčija, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Insurance Limited Irska, EuropaHouse, Harcourt Centre, HarcourtStreet, Dublin 2 D02 WR20
James Hardie Holdings Ltd. Irska, EuropaHouse, Harcourt Centre, HarcourtStreet, Dublin 2 D02 WR20
James Hardie Europe B.V. Nizozemska, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam
James Hardie Bauprodukte GmbH Velika Britanija, One Fleet Place, London EC4M 7WS
James Hardie Batiment SAS Francija, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris,
James Hardie Building Products Inc. ZDA, 231 S. LaSalleStreet, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
JH Research LLC ZDA, 231 S. LaSalleStreet, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
CGC Produkte LLC ZDA, 231 S. LaSalleStreet, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

 

Informacije o vaših pravicah do pritožbe

Ugovor zoper neposredni marketing
Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega marketinga lahko vsak trenutek ugovarjate. Prosimo, upoštevajte, da iz organizacijskih vzrokov lahko pride do prekrivanja med časom vložitve vašega ugovora in uporabo vaših podatkov v okviru že trajajoče kampanje.
 
Ugovor proti obdelavi podatkov na podlagi vaše posebne situacije
Imate pravico, da obdelavi osebnih podatkov, ki vas zadevajo, kadarkoli nasprotujete. Teh vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če bomo lahko za potrebnost obdelave dokazali nujne legitimne razloge, ki vaše pravice in svoboščine ali utemeljitev, izvajanje in obrambo pred zahtevki razveljavijo.
 
 
Svoj ugovor/pritožbo lahko pripravite v kakršnikoli obliki. Svoj ugovor/pritožbo naslovite na:
 

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Nemčija
 
Nemčija (izključno) [email protected]
Evropa (splošno): [email protected]

×